Sebut Harga / Tender 

PEMBEKALAN BRUSHES DUSTING UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BHG I(11)/63/2018 PEMBEKALAN BRUSHES DUSTING UNTUK POLIS DIRAJA MALAYSIA 020802 TERBUKA BAHAGIAN PEROLEHAN, ARAS 13, MENARA 1 BUKIT AMAN. UNTUK KETERANGAN LANJUT SILA BERHUBUNG DENGAN DSP NG SIEW THIAM (03-2266 2096) INSP MOHD FAZLI (03-2266 2093). NOTA :- SYARIKAT HENDAKLAH BERDAFTAR DENGAN EPEROLEHAN DAN BERSTATUS EP ENABLE
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 09/04/2018 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SEKALI GUS 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : KE SMS SHAH ALAM
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BHG I(11)/63/2018
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  8 di alamat di atas tidak lewat daripada 17/04/2018 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: MESYUARAT SEBUTHARGA BIL. 9/2018 TELAH BERSIDANG PADA 24/5/2018 MEMUTUSKAN SYARIKAT RIQHAS TNR SDN.BHD. TELAH BERJAYA DENGAN TAWARAN HARGA RM67,800.00.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS