Sebut Harga / Tender 

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEROSAKAN AM DAN DAN ELEKTRIK DI KUARTERS POLIS DESA BAIDURI. (SEBUTHARGA DI BATALKAN)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (B) SH 26/2020 DLM KPN LOG 145/6/5/1(SEBUTHARGA DI BATALKAN) KERJA-KERJA PEMBAIKAN KEROSAKAN AM DAN DAN ELEKTRIK DI KUARTERS POLIS DESA BAIDURI. (SEBUTHARGA DI BATALKAN) KKM, CIDB, (GRED G2 PENGKHUSUSAN B24 & E04) HANYA PENAMA DALAM SIJIL DIBENARKAN HADIR (KUALA LUMPUR SAHAJA) TERBUKA DEWAN THEATRETTE, MENARA 1, BUKIT AMAN (BAGI SYARIKAT YANG TIDAK HADIR TAKLIMAT BOLEH MENDAPATKAN BORANG SEBUTHARGA DI KAUNTER PEJABAT CAW. PENGURUSAN FASILITI, TINGKAT 11, MENARA 1 DARI 01/06/2020-03/06/2020) (SEBUTHARGA DIBATALKAN)
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 01/06/2020 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (B) SH 26/2020 DLM KPN LOG 145/6/5/1(SEBUTHARGA DI BATALKAN)
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1 di alamat di atas tidak lewat daripada 08/06/2020 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 HARI .
Pemenang: .

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS