Sebut Harga / Tender 

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ALAT PEMADAM API PELBAGAI PTJ BUKIT AMAN POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/BTEK(01)01/2022 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ALAT PEMADAM API PELBAGAI PTJ BUKIT AMAN POLIS DIRAJA MALAYSIA (PDRM) 220401 TERBUKA SILA RUJUK SISTEM EPEROLEHAN
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 11/01/2022 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : CAWANGAN BEKALAN, KEM KOMANDAN BUKIT AMAN 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: BERDASARKAN PADA PERMOHONAN PENGGUNA ATAU SELEPAS PESANAN RASMI KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : BERMASA/ BILA PERLU
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/BTEK(01)01/2022
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 20/01/2022 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS