Menu

PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN BATERI SEL KERING ALKALINE SAIZ 'D' UNTUK SET HF GRINTEK TR2000 BAGI PERSEDIAAN PILIHANRAYA UMUM KE-14

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/KOM(10)/147/2017 PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN BATERI SEL KERING ALKALINE SAIZ 'D' UNTUK SET HF GRINTEK TR2000 BAGI PERSEDIAAN PILIHANRAYA UMUM KE-14 130201 ATAU 130202 TERBUKA NOTA : SYARIKAT YANG BERMINAT UNTUK MENYERTAI SEBUT HARGA INI BOLEH BERHUBUNG DENGAN INSP KARTHI DI TALIAN 03-2266 2137 DAN DOKUMEN PENYERTAAN / SEBUT HARGA HEBDAKLAH DIHANTAR TERUS KE BAHAGIAN PEROLEHAN, JABATAN START, TINGKAT 13, MENARA I BUKIT AMAN
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 23/10/2017 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan : SEKALI GUS 
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: SELEPAS PESANAN KERAJAAN DIKELUARKAN.
  3. Arahan Pengiriman : SMS SHAH ALAM
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/KOM(10)/147/2017
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  - di alamat di atas tidak lewat daripada 25/10/2017 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 60 .
Pemenang: MESYUARAT SEBUT HARGA PADA 27/10/2017 BIL 19/2017 JAM 0900HRS TELAH MEMUTUSKAN SYARIKAT ZAZ SUCCES SDN. BHD. DENGAN NILAI RM42,900.00
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS