Menu

#PKPP #COVID-19 POSTING PILIHAN: KENYATAAN MEDIA SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA

Aplikasi Mudah Alih Gerak Malaysia Akan Ditamatkan Perkhidmatan Pada 31 Julai 2020.

Image may contain: text that says 'MCMC APLIKASI Kenyataan Media Media ALIH OJULAI Jenayah (JSJ) Polis Malaysia menjalinkan kerjasama Suruhanjaya ultimedia Malaysia melakaakanu melindungi rakyat Malaysia daripada terdedah kepada jangkitan pandemik COVID-19 Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan pada kerjasama strategik Komunikasi Malaysia penyimpanan mengesan jumlah dibangunkan sebagai aplikasi pengesanan pergerakan terperinci. membantu rapat COVID-19, membolehkan PDRM sempadan negeri memantau Menerusi Aplikasi mengurus Malaysia, pihak tempoh MCMC pelaksanaan berjaya aplikasi Kawalan Pergera Pemulihan (PKPP) menyaksikantia keperluan permitrentas sempadan negeri, memutuskan bahawa penggunaan aplikasi Malaysia tidaklagi diperlukan. Gerak ditamatkan Pengguna dinasihatkan memadam telekomunikasi masing-masing kerana selepas tersebut. Semua Sehubungan perkhidmatan tersebut mempunyai'
Image may contain: text that says 'peribadi kepada Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) rekod pergerakan pengguna berkaitan aplikasi Malaysia yang disimpan ilupuskan. Kerjasama dan telah menyumbang kejayaan pelbagai operasi. Kerjasama baik diteruskan menghadapi cabaran masa hadapan ketenteraman rakyat keselamatannegara. Bagi membantu berkuasa mencegah mengawal penularan pandemik COVID-19 berkesan, diseru memuat aplikasi MySejahtera dibangunkan kerajaan Malaysia. Aplikasi asasnya digunakan memperkasa penduduk Malaysia untuk melakukan penilaian kendiri, mendapat maklumat terkini tentang COVID- mengetahui kawasan -kawasan berisiko, mendaftar diri sebelum memasuki dan lain lagi. Dikeluarkan POLISI MALAYSIA (PDRM) SURUHANJAYA KOMUNIKASI MULTIMEDIA MALAYSIA (MCMC)'
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS