Menu

KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENANAM DAN MENYELENGGARA KERJA-KERJA LANDSKAP DI IBU PEJABAT BUKIT AMAN.(LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN)

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
BA (PF)SH 13/2021 DLM KPN LOG 145/6/5/1 KERJA-KERJA MEMBEKAL, MENANAM DAN MENYELENGGARA KERJA-KERJA LANDSKAP DI IBU PEJABAT BUKIT AMAN.(LAWATAN TAPAK TIDAK DIWAJIBKAN) KKM,PKK,CIDB (GRED G1 PENGKHUSUSAN CE14) PENAMA YANG BERDAFTAR DALAM CIDB/MOF SYARIKAT SAHAJA *WP KUALA LUMPUR SAHAJA. TERBUKA TARIKH : 16/06/2021 (RABU), JAM : 10.00 PAGI, DEWAN THEATRETTE, MENARA 1, BUKIT AMAN .(BAGI SYARIKAT YANG TIDAK HADIR TAKLIMAT BOLEH MENDAPATKAN BORANG SEBUTHARGA DI KAUNTER PEJABAT CAW.PENGURUSAN FASILITI TINGKAT 11 MULAI 16/06/2021-18/06/2021
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 16/06/2021 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    BA (PF)SH 13/2021 DLM KPN LOG 145/6/5/1
  2. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1 di alamat di atas tidak lewat daripada 23/06/2021 jam 12.00 tengah hari.
  3. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS