Menu

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA PREVENTIVE DAN CORRECTIVE KEPADA PERKAKASAN DAN PERISIAN PERALATAN MOBILE LOCATION SERVICE SYSTEM (MLOC) UNTUK PASUKAN KHAS SIASATAN BERSEPADU

Pembekal yang berpengalaman/berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam bidang/taraf yang berkenaan adalah dipelawa mengemukakan sebut harga bagi pembekalan seperti berikut:-
No. Sebut Harga Perkara Bidang
Pendaftaran
Taraf
Sebut Harga
Lawatan Tapak
PER/SH/TM(22)164/2021 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA PREVENTIVE DAN CORRECTIVE KEPADA PERKAKASAN DAN PERISIAN PERALATAN MOBILE LOCATION SERVICE SYSTEM (MLOC) UNTUK PASUKAN KHAS SIASATAN BERSEPADU 210101,210103 TERBUKA SEBARANG PERTANYAAN SILA BERHUBUNG DENGAN ASP AZIZI DI TALIAN 03-20812050 DAN ASP MOHD SHAHRUL NIZAM DI TALIAN 03 22662112/03 22662105
Dokumen sebut harga boleh diperolehi mulai 13/09/2021 di Portal Rasmi Perolehan Kerajaan Malaysia http://home.eperolehan.gov.my  dengan mengemukakan Salinan Sijil (fotostat) dan menunjukkan Sijil Asal Akuan Pendaftaran Kontraktor dalam bidang berkaitan dan/atau Sijil Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.
Sila beri sebut harga untuk bekalan barang-barang/perkhidmatan yang disenaraikan di bawah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.
  1. Syarat Penyerahan/Penyempurnaan :  
  2. Tempoh Penyerahan/Penyempurnaan dikehendaki: 13/09/2021 HINGGA 20/09/2021.
  3. Arahan Pengiriman : TINGKAT 13, MENARA 1, CAWANGAN PEROLEHAN, JABATAN LOGISTIK DAN TEKNOLOGI, IBU PEJABAT POLIS BUKIT AMAN
  4. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan bertanda : 
    PER/SH/TM(22)164/2021
  5. Sebut harga hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga No :  1 di alamat di atas tidak lewat daripada 20/09/2021 jam 12.00 tengah hari.
  6. Tempoh sahlaku sebut harga hendaklah 90 .
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS