Jenis Permohonan

Bil

Jenis Permohonan

Tempoh

1.

Permohonan Lesen Magazin Menyimpan Atau Menyimpan Dan Berniaga Bahan Letupan.

72 hari.

2.

Permohonan Pertukaran Nama Pelesen Atau Nama Syarikat Magazin Menyimpan atau Menyimpan Dan Berniaga Bahan Letupan.

28 hari.

3.

Permohonan Penambahan Stok Atau Pengurangan Stok Simpanan Bahan Letupan Dalam Magazin Menyimpan Atau Menyimpan Dan Berniaga Bahan Letupan.

28 hari.

4.

Permohonan Pembatalan Lesen Magazin Menyimpan Atau Menyimpan Dan Berniaga Bahan letupan.

28 hari.

5.

Permohonan Penarikan Balik Lesen Magazin Menyimpan Atau Menyimpan Dan Berniaga Bahan Letupan.

28 hari.

6.

Permohonan Pembaharuan Lesen Magazin Menyimpan Atau Menyimpan Dan Berniaga Bahan Letupan.

14 hari.

7.

Permohonan Lesen Mengimport Bahan Letupan Atau 'Air Bag' Secara 'Completely Knocked Down' (CKD).

30 hari.

8.

Permohonan Mengimport 'Air Bag' Secara 'Completely Built Up' (CBU).

30 hari.

9.

Permohonan Lesen Mengimport Bunga Api Dan Mengadakan Pertunjukan 'Theatrical Pyrotechnic Effect' (TPE).

30 hari.

10.

Permohonan Mengimport Siren Alarm Atau 'Auto Taser Untouchable Car Security'.

14 hari.

11.

Permohonan Permit Mengimport Membeli /Memakai/Memiliki Baju Kalis Peluru.

30 hari.

12.

Permohonan Permit Mengilang Bagi Membuat Dan Menjual Baju Kalis Peluru.

60 hari.

13.

Permohonan Lesen Pungutan Rumah Ke Rumah Dan Di Jalan Bagi Satu Negeri Di Semenanjung Malaysia.

30 hari.

14.

Permohonan Lesen Pungutan Rumah Ke Rumah Dan Di Jalan Lebih Dari Satu Negeri Di Semenanjung Malaysia.

44 hari.

15.

Permohonan Permit Berniaga Peralatan Dan Pakaian Seragam Polis.

30 hari.

16.

Permohonan Lesen Peniaga Sekendhend.

30 hari.

17.

Permohonan Pembaharuan Permit Mengimport/Membeli/Memakai/Memiliki Baju Kalis Peluru; Permit Berniaga Peralatan Dan Pakaian Seragam Polis; Lesen Peniaga Sekendhend.

14 hari.

18.

Permohonan Lesen Perarakan; Lesen Perhimpunan Dan Mesyuarat; Dan Lesen Tarian Singa.

7 hari.

19.

Ulasan PDRM Kepada Jabatan Lain Sebelum Lesen Dikeluarkan Oleh Jabatan Berkenaan.

14 hari.

20.

Rayuan Permohonan Lesen Untuk Mengadakan Perarakan, Perhimpunan/Perjumpaan Dan Mesyuarat Tarian Singa.

7 hari.

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS