KRITERIA PEMILIHAN SEBAGAI EJEN/PARTNER GTSP

Bagi memenuhi syarat untuk terpilih menjadi rakan kolaborasi GTSP kriteria berikut perlulah di lihat bagi pemilihan sebagai Ejen/Partner GTSP:-

  • Beroperasi 24 jam
  • Terdapat banyak Outlets
  • Ruang premis yang luas
  • Tumpuan awam
  • Kemudahan CCTV dan ciri-ciri keselamatan
  • Rangkaian komunikasi yang efisien; dan
  • Pengusaha yang professionalPDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS