OBJEKTIF GO-TO-SAFETY-POINT

Di antara objektif-objektif GTSP adalah:-

  1. Membuka peluang kepada syarikat menunaikan Tanggungjawab Sosial Korporat mereka (Offer  an opportunity to corporate sector  to fulfill its Corporate Social Responsibility)
  2. Memberi pilihan kepada orang ramai untuk mendapatkan bantuan keselamatan semasa berada dalam keadaan kecemasan (An option to public to get emergency  assistance)
  3. Melibatkan rakyat untuk bersama-sama mengurangkan jenayah di kawasan masing-masing dan pada masa yang sama membantu mangsa yang berada dalam keadaan kecemasan (To involve public in fighting crime and give  assistance  to crime victim); dan
  4. Melahirkan kesedaran di kalangan rakyat bahawa keselamatan adalah tanggungjawab bersama (to instil the awareness that safety and security are everybody’s responsibility).
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS