PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB EJEN GTSP

 • Memberi Bantuan Berikut Kepada Mangsa:-

  • Menyediakan tempat untuk mangsa berehat
  • Menyediakan tempat untuk mangsa berehat
  • Menenangkan mangsa
  • Memberi rawatan awal kecemasan perubatan (first aid)
  • Menjaga keselesaan mangsa.
 • Menghubungi pihak polis dan melaporkan kejadian;
 • Menghubungi hospital terdekat untuk mendapatkan bantuan ambulan sekiranya mangsa mengalami kecederaan;
 • Menguruskan penghantaran mangsa ke hospital apabila ambulan sampai di lokasi Go-To-Safety-Point
 • Menemani mangsa sehingga kehadiran polis dalam keadaan mangsa tidak mengalami kecederaan
PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS