PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PDRM

Memberi latihan kepada semua pengusaha dan penyelia stesen minyak

  • Tatacara menyalurkan maklumat/kejadian kepada pihak polis;
  • Undang-undang tentang tangkapan orang awam dan hak mempertahankan diri; dan
  • Tatacara menenangkan mangsa trauma.
  • Peranan MPV dan URB di premis GTSP.
Respon kepada panggilan kecemasan/mangsa dalam masa 10 minit;

Menyediakan buku log dan buku lawatan di stesen Petronas; dan

Menyediakan carta aliran pelan tindakkan ejen di stesen

PDRM Facebook
PDRM Twitter
PDRM Instagram
PDRM RSS